24. ខែ​មិថុនា 2021

Bold News white mug

Rated 4.17 out of 5

$15.00

Proactively fabricate one-to-one materials via effective e-business. Completely synergize scalable e-commerce rather than high standards in e-services. Assertively iterate resource maximizing products after leading-edge intellectual capital.

Product Description

Proactively fabricate one-to-one materials via effective e-business. Completely synergize scalable e-commerce rather than high standards in e-services. Assertively iterate resource maximizing products after leading-edge intellectual capital.

Distinctively re-engineer revolutionary meta-services and premium architectures. Intrinsically incubate intuitive opportunities and real-time potentialities. Appropriately communicate one-to-one technology after plug-and-play networks.

6 reviews for Bold News white mug

 • Gerhard

  ខែ​ឧសភា 25, 2016 at 10:19 ព្រឹក

  5 out of 5

  The best hoodie ever!

  Reply

 • Maria

  ខែ​ឧសភា 25, 2016 at 10:24 ព្រឹក

  1 out of 5

  This only gets 1 star because I don’t have this yet. I want it now!

  Reply

 • Ryan

  ខែ​ឧសភា 25, 2016 at 10:28 ព្រឹក

  5 out of 5

  This is the most bombastic hoodie in this shop, it’s soft and has the sly WooThemes ninja on it. Why wouldn’t you buy this?

  Reply

 • Dan

  ខែ​ឧសភា 25, 2016 at 10:41 ព្រឹក

  4 out of 5

  I love hoodies, and ninjas, so what could be better than a ninja hoodie? Not much, if you ask me!

  Reply

 • Coen Jacobs

  ខែ​ឧសភា 25, 2016 at 10:43 ព្រឹក

  5 out of 5

  I have lots of hoodies, but none is as cool as this one!

  Reply

 • student

  ខែ​ឧសភា 25, 2016 at 10:45 ព្រឹក

  5 out of 5

  Perfect Hoodie for a Ninja!

  Reply

Add a review


អំពីស្ថាប័ន

 • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam