22. ខែ​មិថុនា 2021

Contact KH Old | Health.D Cam

តាម​ការ​​សិក្សា​របស់​ ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ ​​ក្រសួង​​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ និង​​ក្រសួង​អប់រំ បាន​រក​ឃើញ​ថា​ ជំនាញ​វិស្វកម្ម និង​ជំនាញ​​​លើ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ គឺ​ខ្វះ​ច្រើន​ណាស់ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ។

E-MAIL FORM

Contact us with your suggestions

Capitalise on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps.

Interactively procrastinate high-payoff content without backward-compatible data. Quickly cultivate optimal processes and tactical architectures. Completely iterate covalent strategic theme areas via accurate e-markets.


  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Your Message  Editorial

  Progressively maintain extensive infomediaries via extensible niches.

  editorial@bold-news.com

  0800-311-3548


  Marketing

  Distinctively re-engineer revolutionary meta-services and premium architectures.

  marketing@bold-news.com

  0800-311-3567


  Photography

  Appropriately empower dynamic leadership skills after business portals.

  photography@bold-news.com

  0800-311-3377


  Copyright

  Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technologies.

  copyright@bold-news.com

  0800-311-7669  អាសយដ្ឋាន

  ការិយាល័យរបស់យើង

  148 Lafayette St New York, NY 10013

  info@bold-news.com

  0800-311-3331


  អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

  ទំនាក់ទំនង

  អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


  info@healthdcam.com

  +855 96 308 47 40


  ©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam