24. ខែ​មិថុនា 2021

Category filter:Allការព្យាបាលជម្ងឺនិងការបង្ការការមាក់ងាយនិងការរើសអើងទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តការស្វែងយល់ពីរោគសញ្ញាផ្សេងៗនៃជម្ងឺការហាត់ប្រាណក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើមក្រពេញ និងទឹកនោមផ្អែមចំណេះដឹងអំពីចំណីអាហារចំនេះដឹងអំពីជម្ងឺផ្លូវចិត្តជម្ងឺទូទៅទម្លាប់ដែលមានសុខភាពល្អបេះដូង និងសរសៃឈាមប្រភេទជំងឺមាត់ ធ្មេញសកម្មភាពនានាដែលបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពសុខភាពបន្តពូជសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការគាំពារពីសង្គមសុខភាពផ្លូវភេទសុខភាពផ្លូវភេទ និងបន្តពូជសុខភាពមាតា និងទារកសុខភាពយុវវ័យសុខុមាលភាពសង្គមស្ត្រេសនិងជម្ងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត
No more posts

អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam